میترسمفاطمع را که میبینم دلم می گیرد...

او هم مثل من است اما مغرور تر...

نشان نمیدهد که میشکند ولی از یک شیشه هم شکننده تر است...

اوهم مثل من از دلخوری هایش می گذرد...

ولی فاطمه هنوز یاد نگرفته است این ادم ها ارزش هیچ چیزی را ندارند...

هنوز یاد نگرفته است بستن نقاب بی تفاوتی به چره اش را...

من میترسم میترسم .... من از اینده این روح زخمی میترسم..

از لجاجتش از تندیش ...

من خواهر بزرگش گاهی وقت ها از دردمند بودنش میترسم...

منبع اصلی مطلب : دنیای رنگی وا رنگی
برچسب ها : میترسم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس :